KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

KẾT QUẢ MÀ CHÚNG TÔI ĐEM LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Nha khoa Champion

Khách hàng: Nha khoa Champion

Dịch vụ trọn gói: Phát triển chiến lược, Đa kênh, Sáng tạo nội dung.

Mục tiêu:

 • Phát triển nội dung cập nhật trên Mạng xã hội.
 • Duy trì nhận thức về thương hiệu hàng tháng thông qua các nền tảng kỹ thuật số.
 • Tăng chuyển biến khách hàng thông qua quảng cáo kỹ thuật số.

Kết quả:

 • Hơn 7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
 • Hơn 8 triệu lượt tiếp cận hàng tháng trên Mạng xã hội.
 • Hơn 45 triệu lần hiển thị quảng cáo hàng tháng trên các nền tảng mạng quảng cáo.
 • X3 Doanh thu.
 • Tiếp cận giai đoạn phát triển chuỗi phòng khám nha khoa.
PTD Đất Việt

Khách hàng: PTD Đất Việt

Dịch vụ trọn gói: Phát triển chiến lược, Đa kênh, Sáng tạo nội dung.

Mục tiêu:

 • Phát triển nội dung luôn cập nhật trên Mạng xã hội.
 • Duy trì nhận thức về thương hiệu hàng tháng thông qua Nền tảng kỹ thuật số.
 • Tăng chuyển biến khách hàng qua kỹ thuật số.

Kết quả:

 • Hơn 14 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
 • Hơn 9 triệu lượt tiếp cận hàng tháng trên Mạng xã hội.
 • Hơn 30 triệu lần hiển thị quảng cáo hàng tháng trên các nền tảng mạng quảng cáo.
 • x2 Doanh thu.

 

Khách hàng: Học Viện Phong Thuỷ Minh Việt

Dịch vụ trọn gói: Phát triển chiến lược, Đa kênh, Sáng tạo nội dung.

Mục tiêu:

 • Phát triển nội dung luôn cập nhật trên Mạng xã hội.
 • Duy trì nhận thức về thương hiệu hàng tháng thông qua Nền tảng kỹ thuật số.
 • Tăng chuyển biến khách hàng qua kỹ thuật số.

Kết quả:

 • Hơn 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
 • Hơn 15 triệu lượt tiếp cận hàng tháng trên Mạng xã hội.
 • Hơn 50 triệu lần hiển thị quảng cáo hàng tháng trên các nền tảng mạng quảng cáo.
 • x10 Doanh thu.

Khách hàng: TEAZENTEA

Dịch vụ trọn gói: Phát triển chiến lược, Đa kênh, Sáng tạo nội dung tại Việt Nam và Mỹ

Mục tiêu:

 • Phát triển nội dung luôn cập nhật trên Mạng xã hội.
 • Duy trì nhận thức về thương hiệu hàng tháng thông qua Nền tảng kỹ thuật số.
 • Tăng chuyển biến khách hàng qua kỹ thuật số.

Kết quả:

 • Hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
 • Hơn 5 triệu lượt tiếp cận hàng tháng trên Mạng xã hội.
 • Hơn 10 triệu lần hiển thị quảng cáo hàng tháng trên các nền tảng mạng quảng cáo.
 • x3 Doanh thu.

XEM THÊM CÁC ĐỐI TÁC TẠI GB

Sociolla

Dịch vụ: Gian hàng quảng cáo

Thiết kế thi công gian hàng quảng cáo

Huggies

Dịch vụ: khu trưng bày

Thiết kế và thi công Khu Trưng Bày

Strongbow

Dịch vụ: Khu trưng bày

Thiết kế và thi công Khu Trưng Bày

Senca

Dịch vụ: GE

Thiết kế và xây dựng GE

Fly High

Dịch vụ: Gian hàng quảng cáo

Thiết kế và thi công gian hàng quảng cáo

Philippine ITE

Dịch vụ: Gian hàng triển lãm

Thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm

Malaysia ITE

Dịch vụ: Gian hàng triển lãm

Thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm

Bến Thành Tourist

Dịch vụ: Gian hàng triển lãm

Thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm